A downloadable game for Windows

Życie krasnoluda nie jest łatwe - zwłaszcza kiedy twoja fura ledwo zdąża wydestylować pokrywającą zapotrzebowanie ilość bimbru, a lokalna policja deklaruje Wielką Wojnę Ku Trzeźwości. A przecież tobie na sercu leży tylko i wyłącznie dobro twoich lojalnie schlanych klientów...


English version coming soon...-ish
Life of a dwarf ain't easy - especially when your distillcar barely manages to cover the neigbourhood's need for fresh moonshine and the local police has declared The Great War Against Booze. At the same time, all you really care about is your loyally plastered clients.


Download

Download
Krasnale_PL.zip 21 MB